سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملّی و فرهنگی و اجتماعی در درجه اوّل به عهده خانواده ها به خصوص مادر است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

ازدواج مایه کمال و آرامش زن و مرد

ازدواج مایه کمال و آرامش زن و مرد

ازدواج مایه کمال و آرامش زن و مرد

ازدواج مایه کمال و آرامش زن و مرد 

ازدواج یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که از نظر اسلام دارای اهمیت زیادی است. بهداشت و سلامت روان بر روی موفقیت در ازدواج وخانواده موثر است. ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی از جنبه های مختلف قابلمطالعه و تحقیق می باشد با توجه به اهمیت و تاثیر موثر زندگی زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی بررسیمیشود . ازدواج و عوامل موثر برآن امری حیاتی محسوب میشود . از انجاکه تغییرات بنیادی و اجتماعی درروابط افراد تاثیر دارد ازدواج امری طبیعی محسوب میشود. خداوند در قرآن کریم ازدواج را مایه ی آرامش روانو مایه ی ایجاد انس و الفت بین زوجین معرفی کرده و مؤمنین را به ازدواج توصیه کرده است ازدواج برحسبماهیت نوع و انگیزه می تواند پیامد مثبت و منفی داشته باشد ازدواج در بستری پیچیده ترین و حساسترینروابط اجتماعی میان دو جنس مخالف برقرار میشود و مقدمه و منشا خانواده میشود و یکی از مهمترین پدیدههای اجتماعی زیستی و فرهنگی محسوب ازدواج برحسب ماهیت، نوع و انگیزه می تواند پیامدهای مثبت ومنفی داشته باشد. لذا بررسی تغییرات اجتماعی آن حائز اهمیت می باشد . مقاله ی زیر تحت عنوان ازدواجوخانواده با هدف مشخص کردن عوامل موثر در زندگی زناشویی، یک مقاله کیفی، توصیفی کتابخانه ای میباشد و مشخص می کند رشد عاطفی و مدیریت و کنترل هیجانها نقش مهمی در زندگی زناشویی و خانوادگی دارد.
ازدواج از جمله دستور‌های الهی در دین اسلام است، که بر هر زن و مرد مسلمان واجب شده و می‌توانند با در نظر گرفتن زوجی مناسب و براساس معیار‌های اسلامی برای خود برگزیدند. امر ازدواج و تحقق آن در جامعه باید برای همه افراد یکسان باشد، چرا که این امر یک ضرورت حیاتی است و برای رسیدن به آرامش درونی و اکمال دین در هر جامعه ضروری و مهم است. تا با چشم پوشی از تشریفات و ورود به دیگر فرهنگ ها، بتوانیم زندگی مشترک را با پایه ریزی اسلامی بنا کنیم.
 
متاسفانه امروزه، با غربی نگری در فرهنگی غلط، زندگی مجردی، تجمل گرایی، دوستی‌های ناپایدار و همچنین ازدواج‌های موقت را بدون آنکه همخوانی با فرهنگ ایرانی-اسلامی داشته باشد، در جامعه به خصوص در بین نسل جدید باب شده است. درحالی که نوع سبک زندگی پیامبران و امامان معصوم (ع) را می‌توانیم بهترین الگوی زندگی قرار بدهیم.
 
 
خداوند در سوره نور آیه ۳۲ می‌فرمایند: «مردان بی زن و زنان بی شوهر، بردگان و کنیزان صالح را تزویج کنید. چنانچه آنان فقیر باشند، خداوند از فضل خود غنی و بی نیازشان می‌سازد؛ که خداوند رحمتش وسیع و به احوال بندگان خود آگاه است.»

قال الامام الصادق علیه السلام: من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله-عز و جل-، ان الله- عز و جل - یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله.» (۲)
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند می‌فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می‌کند. (من لا یحضره الفقیه، ج. ۳، ص. ۲۵۱)
ازدواج امر مقدسی است که دارای دو بُعد روحی و جنسی می باشد و توجه کافی به هر دو بُعد در تحکیم این امر ،اهمیت به سزایی دارد.
الف)بُعد روحی ازدواج
ازدواج روحانی به آن معنی است که دو فرد به نقطه ای برسند که حداکثر تفاهم را داشته باشند.می توان گفت که زوج جوان همچون دو خط موازی می باشند که در بی نهایت یکی می باشند پس هیچگاه نباید انتظار داشت که دو فرد دقیقاً از تمام جهات مانند یکدیگر باشند.حیات انسان بر پایۀ محبت استوار است و بشر در تمام طول عمر خود نیازمند محبت و دوستی دیگران است و هیچ انسانی قادر به زندگی طبیعی بدون این مهم نمی باشد(9)مهمترین منبع تأمین نیازهای عاطفی افراد ،خانواده می باشد.آگاهی از حساسیّتهای طرف مقابل،یکی از راههای مهم ثبات ازدواج است.همه انسانها،حساسیت های خاصی دارند که شخصیّت آنها را منحصر به فرد می کند.(10)و به طور کلی شناخت طرف مقابل و حفظ حقوق و وظایف و حفظ حرمت و احترام موجب پایداری خانواده می شود و زن و مرد می توانند بدین وسیله به آرامش روحی در ازدواج برسند.آرامش روحی باعث تربیت فرزندان صالح در خانواده های متعادل می شود و این آرامش به جامعه نیز منتقل می گردد.
ب)بعد جنسی ازدواج
انسان از غرایز گوناگون ترکیب یافته که هر یک از آن غرایز باید به طور طبیعی و صحیح اشباع شوند و به نیاز خود برسند ،قطعاً،عدم توجّه به نیاز های فطری غرایز ،موجب نارسایی یا طغیان و ناگواریهای روانی و انحراف از جادۀ مستقیم است.یکی ازنیرومند ترین غرایز،غریزه جنسی است که باید شایسته و صحیح اشباع گردد. ازدواج،یگانه طریق سالم برای اشباع و جواب دادن به غریزه جنسی است که هیچ چیزی جایگزین آن نخواهد شد. به گفته دانشمندان اخلاق،انگیزۀ اصلی گناهان و انحرافات اخلاقی سه قوّه است که عبارتند از:1-قوّه شهویّه ، 2-قوّه غضبیّه ، 3-قوّه وهمیّه این سه قوّه در مرز تعدیل خود در وجود انسان برای دفع مفاسد و جلب ارزشها لازم اند،نیروی غضب برای دفاع و مبارزه با تجاوزات بیگانه،نیروی شهوت در مسیر طبیعی برای بقای نسل و لذّتّها و تفریحات سالم و نیروی وهمیّه برای کسب امور مادّی در حدّ طبیعی لازم است ،ولی طغیان و یا تعطیل آنها موجب افراط و تفریط شده و انگیزۀ انحراف و فساد خواهند شد. در مورد قوّۀ شهویّه یکی از اموری که عامل تعدیل صحیح آن در شهوت جنسی می شود ازدواج است.ازدواج ،موجب کنترل این قوّه است و آن را از تجاوز و طغیان باز می دارد.(12)غریزه جنسی مانند آب رود خانه ،مایه حیات است،اگر در جلوی آن سدّی بسته شود و دریچه ای پشت آن قرار گیرد ،در این صورت آب رودخانه مایۀ حیات دامها و گیاهان خواهد بود.در این صورت نه تنها آب سیلاب به ما ضرر نمی زند ،بلکه با باز کردن دریچۀ سد هنگام نیاز به آب ،دامها و گیاهان و انسانها به طور صحیح از آب بهره مند می شوند. ولی اگر سدّی وجود نداشته باشد آبها بدون استفاده هرز می روند.بنابراین برای حفظ اخلاق فرد و جامعه نیاز به کنترل قوّۀشهویّه است و چنین کنترلی در پرتو ازدواج سالم میسّر خواهد بود.
زن شایسته از نظر قرآن، زنی است که در برابر شوهر (قانت) یعنی در آنچه مربوط به وظایف (زناشویی) است و نه چیز‌های دیگر، مطیع و متواضع است. چنین زنی در غیاب شوهر، بستر و خانه و ثروت او را در معرض دستبرد خائنان قرار نمی‌دهد.
اگر در خارج از این محدوده، مرد از زن توقعاتی دارد و زن نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برآورده سازد، نباید تحمیل و اجبار کرد. در این جا مرد حق قدرت نمایی و شکایت کردن و پرونده سازی ندارد. چرا با توقعات بی جا انسانی را پریشان و محیط زندگی را صحنه نبرد و کشمکش سازیم! اگر هر کسی به وظیفه خود عمل کند و هر کسی مواظب باشد که توقعات خود را در حدی که وظیفه و تکلیف ایجاب می‌کند، محدود سازد، زندگی، آرامش بخش خواهد بود؛ آن وقت است که هر کسی قدر گذشت و فداکاری و ایثار دیگران را می‌داند و از جان و دل سپاسگزار است.
ما می‌گوییم: زن فداکاری کند؛ مادری کند؛ در زندگی مشترک خانوادگی هر چه در توان دارد، به کار بیندازد و هرچه بهتر، مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر باشد؛ اما می‌گوییم: مرد هم باید بداند که این‌ها در قلمرو وظیفه و تکلیف و مسؤولیت زن نیست. قرآن وظیفه او را محدود کرده است به آنچه گفتیم. بنابراین، اگر زن فداکاری می‌کند، خود را طلبکار او نداند و اجرش را ضایع نکند و اگر فداکاری نکرد، جار و جنجال راه نیندازد و با قهر و غضب و تهدید و ضرب و جرح و پرونده سازی، او را به آنچه وظیفه اش نیست، مجبور نسازد.
 

 
 
 
نام خبرنگار: اسداله نظری
ت

منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

منوی اصلی
دیدگاه
گفتگو
دانستنی ها
    
وقف راهبرد تسهیل ازدواج جوانان
  
حضرت زهرا(س) الگویی برای زنان مسلمان
  
نقش پدر و مادر در تربیت دینی
  
گزارش تصویری نمایشگاه صنایع دستی استان
  
فیلم/ آسو،دختر کردستان...
  
تصاویر/ احمدی‌نژاد و همسرش در تحلیف اورتگا
  
نماهنگ شهید احمدی روشن - شهید هسته ای
  
عکس/ عدم اطلاع پسر چهار ساله شهید روشن از شهادت پدرش
  
تصاویری از بازارچه صنایع دستی در جزیره هنگام
  
غرفه استان هرمزگان در نمایشگاه زنان و بیداری اسلامی
  
گزارش تصویری دیدار زنان‌اندیشمند ۸۵کشور بارهبری
  
گزارش تصویری/جشن میلاد امام زمان در بندر عباس
  
عکس/ زنان نان‌آور فسایی
  
گزارش تصویری / تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در بندرعباس
  
گزارش تصویری از زنان پلیس اردنی
  
مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان + عکس
  
گزارش تصویری/مسابقات کشوری جام عفاف بانوان ویژه بانوان
  
گزارش تصویری/زنان کارگاه آجرپزی
  
گزارش تصویری/بانوان فوتسالیست در مسابقات آسیایی


                                                  
  
                             
                             
                             
شرح خبر
لینکهای مفید
چند رسانه ای
دیگر خبرها
نظر سنجی
شما به عنوان دختر یا پسر کدام گزینه را برای یک زن بهتر میدانید؟