سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملّی و فرهنگی و اجتماعی در درجه اوّل به عهده خانواده ها به خصوص مادر است.

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

خانه فاطمه(س) از خانه انبیا هم بالاتر است.

خانه فاطمه(س) از خانه انبیا هم بالاتر است.

خانه فاطمه(س) از خانه انبیا هم بالاتر است.

خانه فاطمه(س) از خانه انبیا هم بالاتر است. 

موضوع مقاله:خانه فاطمه(س) از خانه  انبیا هم بالاتر  است.
دین مقدس اسلام  به عنوان کاملترین شریعت آسمانی همه خواسته هاونیازهای اجتماعی انسان  را جواب داده است،خواسته های اجتماعی و معاشرت با مردم وخواسته های فردی وخصوصی همه را با دلایل وبرهان متقن پاسخ گفته  است.
خواسته های فردی انسان امنیت وآزادی او درمحیط خانواده است وشک وتردیدی نیست انسان به عنوان موجودبرتر دارای دوبعدزندگی است،بعد فردی و بعد اجتماعی   و به  همین   جهت دارای   دو نوع زندگی است،زندگی خصوصی و عمومی که برای هر کدام آنها اسلام ویژگی ها و مقرراتی بیان فرموده و همه را ملزم به رعایت  آنها نموده است.
انسان ناگزیراست درجامعه واجتماع مردم و معاشرت با آنان ویژگی هاومقررات زیادی را از نظز  لباس و راه و روش وطرزحرکت ورفت وآمدتحمل کندولی چیزی که قطعی است ادامه  این روش  برایش خسته کننده ودردسر آفرین است چرا که او می خواهد   مدتی  از شبانه روز  را آزاد باشد   و از قیود و ویژگی های بیرون از خانه  دور باشد و به استراحت بپردازدومحیط خانه  برای او  و خانواده  و بچه هایش امن باشد تا به گفتگوهای خصوصی  خانواده  بپردازد و از آزادی در محیط خانه   بهره گیرد و لازمه این آزادی خصوصی خانوادگی  این است  که درهای   خانه را به روی دیگران  بندد و با این کار ساعاتی زندگی خودش را ازجامعه جدا می سازد و در محیط آزاد خصوصی شخصی امنیت کافی وجود داشته ومزاحمتی  از ناحیه هیچ  فرد و گروهی نباشد که هر کس  سرزده   و بدون اجازه  وارد خانه ومحیط زندگی خصوصی افراد بشودوبه حریم خانه تجاوز کنند  پیداست که آزادی  و استراحت وآرامش  وجود نخواهد داشت و خانه  و محیط زندگی شخصی  محیط کوچه و بازار می شودو به خاطرهمین آزادی خصوصی وشخصی محیط خانه است که درمیان انسان ها همیشه  مقررات ویژه ای وجود داشته و در تمام  قوانین دنیا وارد شدن به خانه افرادو اشخاص بدون اجازه آنها   ممنوع اعلام شده و عامل  آن مجازات دارد  حتی اگر  در مواردی    ضرورت  و مقررات و حفظ شئونات جامعه  از نظر امنیت و جهات دیگر  ایجاب کند  که بدون  اجازه وارد خانه و محیط  زندگی خصوصی بشوند  آن هم  در حیطه  کاری مقامات  معین  و محدود  جامعه  است و هر کس، فرد و یا گروهی  این حق را ندارد.
اسلام عزیز است دستورات بسیار موکد در این زمینه  داده است.
الف)قرآن:منشور  آسمانی اسلام  فرموده ،بدون اجازه و اذن  به خانه  مردم وارد نشوید در آداب معاشرتی و دستورهای  اجتماعی  و ارتباط و نزدیک  شدن انسان ها  و حفظ عفت  عمومی و طرز  ورود  به خانه های دیگران  و چگونگی   اجازه ورود گفته است:«ای کسانی که ایمان آورده اید   در خانه هایی که غیر از  خانه شماست داخل نشوید  تا اینکه  اجازه بگیرید و برای اهل  آن خانه  سلام کنید  و به این ترتیب  تصمیم  ورود  خود را قبلا به اطلاع آنها برسانید وموافقت  آنهارا جلب نمائید  و این برای  شما بهتر است شاید متذکر شوید (1) اگر به دو جمله«تستائنسوا» و «تسلموا» دقت و تامل شود ،اجازه ای توام با محبت و لطف،آشنایی وصداقت را می رساند و می خواهد بگوید اجازه  گرفتن کاملاً مودبانه ودوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد یعنی وقتی وارد منزل کسی می شوید فریادنکشید،عربده نکنید،دررا محکم نکوبیدوبا عبارات خشک و زننده اجازه نگیری و و به هنگامیکه  اجازه داده شد بدون سلام وارد نشوید زیراکه سلام  نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت  و دوستی است(2)
در روایات فریقین  هم به این موضوع (که بدون  اجازه وارد منزل  کسی نشوید  )تاکید  فراوانی شده است.ابوسعید خدری از یاران پیامبر(ص)بود  اجازه  ورود  به منزل  را گرفت  ،در حالیکه روبروی در خانه  پیامبر(ص) ایستاده بود،پیامبر  رحمت(ص) فرمود:به هنگام  اجازه گرفتن  روبروی در نایست. در روایات نورانی ائمه هدی(ع)آمده است:انسان  هنگامی می خواهد وارد  خانه  مادر،پدر  و یا حتی  وارد خانه   فرزند خود شود  باید اجازه  بگیرد.مردی  از پیامبر(ص) پرسید:آیا هنگامی که  می خواهم وارد  خانه مادرم بشوم ،باید اجازه بگیرم؟فرمود :آری.عرض کرد:مادرم غیر از من خدمتگذاری ندارد بازهم بایداجازه بگیرم؟پیامبر(ص) فرمود:آیادوست داری مادرت رابرهنه ببینی؟عرض کرد :نه. فرمود: اگر چنین است از او اجازه بگیر(4) در منابع فریقین می خوانیم که پیامبر(ص)هنگامی که می خواست   واردخانه دخترش فاطمه(س) شود نخست بر در خانه آمد دست  به روی در گذاشت ودرراکمی عقب زدپس فرمود:السلام علیکم.فاطمه(س) پاسخ سلام پدر را داد  بعد پیامبر(ص) گفت: اجازه دارم  وارد  شوم.عرض کرد:وارد شد  ای رسول خدا.
پیامبر (ص) فرمود:با کسی که  همراه من است وارد شوم  و اجازه  دارد وارد  شود؟فاطمه(س) عرض کرد:مقنعه بر سر من نیست  و هنگامی که  خود را به حجاب اسلامی محجب ساخت  ،پیامبر  (ص) مجددا سلام کرد و فاطمه جواب داد  و مجدداً اجازه  ورود  برای خودش گرفت  و بعد از پاسخ   موافقت  فاطمه(س)‌  اجازه ورود برای همراهش  «جابربن عبدالله » گرفت.(5)
در آموزه های دیگر   اسلام آمده  است هر گاه   وارد  منزل کسی   می شوید سه بار  باید اجازه   گرفت:اجازه اول   را بشنوند  و هنگام   اجازه دوم   خود را آماده  سازند   و به  هنگام اجازه   سوم  اگر  خواستند   اجازه دهند و  اگر نخواستند  اجازه  ندهند(6) این آیه شریفه و روایات   یک دستور   مهم اخلاقی و اجتماعی  وامنیتی  اسلام  را بیان می کند  که هیچ کس  حق ندارد وارد  خانه   کسی  بشود   حتی به  خانه افراد معمولی   تا چه رسد  به خانه انبیا و اولیای  خداوند و خانه ی وحی  که محل نزول ملائک   و جبرئیل است   و حرمت شکنی  آن مساوی  با کفر است.
خداوند درباره خانه های وحی و اولیا ی خودش فرموده:«درخانه هایی که خداوند  اجازه داده  است آنهارا بر فرازندو دیوارهای آن را بالا برندومرتفع سازند تا از دستبرد دشمنان وشیاطین  و هوسبازان   در امان باشد.»خانه هایی که ذکر نام  خدا درآنها می شود(و آیات  قرآن وحقایق  وحی را در آن           می خوانند)(7)
 از ویژگی هایی که در این خانه  ها ذکر شده  معلوم و روشن  است که  آن خانه  ها مراکزی  است  که به فرمان خداوند استحکام  یافته  و حقایق اسلام  و ارزش های دین از  آن خانه ها   منتشر می شود  و آنها  از قبیل مساجد،خانه های انبیا و اولیا مخصوصاً خانه علی(ع)‌ و پیامبر(ص)  است، در روایتی  از امام باقر (ع)آمده است«هی بیوت  الانبیاءو بیتٌ علیٌ  منها»(8)«این آیه  اشاره به  خانه پیامبران  است و خانه علی هم  از این زمره  محسوب می شود؟»در فراز  دیگری از  پیامبر (ص) می خوانیم که به هنگام تلاوت این آیه  از آن حضرت پرسیدند منظوراز آیه چه خانه هایی است؟فرمود بیوت انبیاء است.ابی بکر  از بین جمع سوال کرد:این خانه(اشاره به خانه علی(ع) و فاطمه(س) ) کرد از آن  خانه هاست؟ پیامبر فرمود:«نعم  من افاضلها»آری  این خانه از  برترین آنهاست»
باز هم  در فراز دیگری در برتری  خانه فاطمه(س) از امام  باقر(ع) می خوانیم  که با  «قتاده» فقیه و دانشمندمعروف بصره که از اهل سنت بود گفتگویی داشت و از حضورش در مجلس امام باقر(ع) و ابهت و هیبت  آن حضرت که سراسروجود  او و قلبش  را فرا گرفته بود اظهار شگفتی  کرد.امام باقر(ع) خطاب به او فرمود:آیا می دانی کجا نشسته  ای؟در برابر  همان ها وفرزند کسی که  خدا درباره آنها آیه36 سوره نوررانازل کرده و سپس فرمود :تو آن  هستی که گفتی(فقیه بصره)و  ما این  هستیم  که قرآن می گوید.
قتاده در جواب امام  گفت:به خدا سوگندراست گفتی و خداوند مرا  خدای  تو گرداند  و به خدا آن خانه  ها(خانه شما اهل  بیت و فرزندان فاطمه(س))خانه های سنگی وگلی نیست بلکه خانه های وحی  و ایمان  و هدایت است(10)
با عنایت به این آیات و احادیثی نورانی که اشاره شد  خانه علی(ع) و فاطمه  (س)  خانه تیمی  و مرکز  توطئه  نبود  و خانه  وحی خداوند و ولی  او بود  و در خانه آن عبادت و ستایش  و  پرستش و تسبیح  و تقدیس پروردگار می شد و گرنه خشت و گل  که احترام  نداشته و نخواهد داشت.
خداوند در آیه  53 سوره  احزاب فرمود:«ای کسانی که  ایمان آورده اید!در خانه  پیامبر وارد نشوید مگر به شما   اجازه داده شود»(11)شأن   این آیه  هر چه باشد  کاری نداریم  ،بلکه  دقت در محتوای   آن،این مطلب را بیان می کند که ماندن در خانه  پیامبر (ص) وبدون اجازه واردخانه وی شدن موجب  اذیت ورنجش پیامبر(ص)می شودواذیت پیامبر(ص)اذیت خداست وبدون شک خانه فاطمه(س)یکی از آن  بیوت و خانه ها می باشدکه از نظر معنویت و قداست از خانه همسران  پیامبر(ص) بالا تر و برتر  بوده است.
اگرکسانی  به آن  هجوم و یورش ببرندویا بدون اجازه او وارد شوند قطعاً عوامل اذیت و آزار  پیامبر(ص) را فراهم کرده اند زیرا  که به خانه وحی وپاره تن او هجوم برده اند،اگر پیامبر(ص) در قید حیات بود بلا شک  خون مهاجمین را مباح می کرد  تا به سزای  اعمالشان  برسند.با توجه  به مفهوم  این آیه شریفه جای   این سوال  باقی است  که چرا سران  سقیفه  بر خلاف  این دستورات  اخلاقی و  عاطفی قران  کریم  به خانه  ولی خدا  علی(ع) و پاره تن  پیامبر(ص)  هجوم بردند اگر گفته شود  که این  کار برای  ضرورت  وحفظ امنیت بوده است؟و اینکه جامعه به آرامش  اجتماعی نیاز دارد و این گروه  که درخانه  علی(ع) بوده اند قصد  براندازی  را داشته  اند و لذا مسئله  امنیت  ایجاب می کرد  که سران  حکومت محل هایی که مامن  توطئه گران و مخالفین   نظام  و حکومت بوده است هجوم  ببرندوبا دستگیری مزاحمین  آرامش  و منیت  را به جامعه   برگردانند!! در جواب باید گفت   که به اعتراف همه  دوست و دشمن  خانه  علی مظلوم  و فاطمه  مظلومه(س) محل توطئه   و براندازی نبود و کسانی  که در آن   خانه جمع شده  بودند  افرادی نبودند  که آرامش  و امنیت   را از جامعه   سلب کنند و یا اینکه در اجتماع مردم اختلاف  ایجاد کنندو بر خلاف   دستورات اسلام و قرآن(مثل مخالفین  حکومت های  این زمان) عمل نمی کردند بلکه منظور علی  (ع) این بود   که   دستورات خدا   و پیامبر (ص) و همان خط ولایت که در غدیر  خم ترسیم گردیده  اجرا شود.
خانه فاطمه(س) که محل نزول  سوره«هل اتی» و «کوثر» و سوره«قدر» و نزول  ملائکه الله  و مختلف  الملائکه و محبط وحی و بلکه  نزول  همه قرآن  و باب جبرئیل  و دارالقرآن   و دارالوحی  بود و خانه ای بود که  درب آن به مسجد باز می شد وخانه توطئه و بر اندازی.
اگر خانه  علی(ع) محل  توطئه بود  و آن حضرت دست به قبضه   شمشیر می برد  می توانست  که حق خودش را از غاصبین   خلافت باز ستاند  ولی علی(ع) برای حفظ وحدت  امت اسلامی صبر کرد  و در خانه خودش نشست  و دستگاه  خلافت سکوت علی(ع) را هم نتوانستند تحمل کنند  و خانه  او را آتش زدند خانه ای که  از خانه انبیا  هم بالاتر بود.علی (ع) و فاطمه(س)همه وجودشان را فدای اسلام و ولایت  کردند.
یکی از بزرگان اهل سنت  به نام«بلاذری»می گوید :ابوبکر   کسی را به سوی(ع) فرستاد   و از  وی بیعت  خواست.علی(ع) بیعت نکرد بعد عمر  با گروهی  به خانه  علی(ع) آمد و بر در خانه با فاطمه  برخورد کرد فاطمه(س)  فرمود:پسر خطاب   آیا می خواهی  خانه مرا آتش بزنی ؟عمر  در  جواب گفت:بلی و این  آتش زدن  بالاتر از آن چیزی است که  پدرت  آورد!!(12)سبحان الله خانه   فاطمه(س) که محل نزول وحی  است و بالاتر از  خانه انبیا می باشد توسط عمر  آتش زده می شود و می گوید  این کار بالاتر   از قرآن و دین اسلام است!!مگر پیامبر(ص)  از  طرف خدا چه آورد که  این آقا می گوید   این کار من بالاتر  از آن است  که او آورده است؟آیا پیامبر  جز قران   و دین مقدی العیاذ بالله  چیز باطلی آورده که  آتش زدن  خانه وحی بالاتر و مهمتر  از آن می باشد!!
 
منابع:
1-سوره نورآیه27
2-تفسیرنمونه،ج14ص460
3-تفسیرکبیرفخررازی،ج22ذیل آیه موردبحث
4-تفسیرنورالثقلین،ج2ص586
5-همان مدرک قم ص587 حلیه الاولیاء ج2ص42 وکنز عمالج12 ص112
6-وسائل الشیعه ج14 ص161ابواب مقدمات نکاح باب122
7-سوره نور آیه 36
8- تفسیر نورالقلین ج3 ص607
9-تفسیر مجمع البیان ذیل آیه ج 3 وتفسیر درالمنشور ج 5ص 50ومنابع دیگر اهل سنت
10-تفسیر نورالثقلین ج3 ص603
11-سوره احزاب آیه 53
12-بلاذری،انساب الاشراف،ج1ص586
سید مهدی هاشمی،رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان
 

 
 

منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۰۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

منوی اصلی
دیدگاه
گفتگو
دانستنی ها
    
وقف راهبرد تسهیل ازدواج جوانان
  
حضرت زهرا(س) الگویی برای زنان مسلمان
  
نقش پدر و مادر در تربیت دینی
  
گزارش تصویری نمایشگاه صنایع دستی استان
  
فیلم/ آسو،دختر کردستان...
  
تصاویر/ احمدی‌نژاد و همسرش در تحلیف اورتگا
  
نماهنگ شهید احمدی روشن - شهید هسته ای
  
عکس/ عدم اطلاع پسر چهار ساله شهید روشن از شهادت پدرش
  
تصاویری از بازارچه صنایع دستی در جزیره هنگام
  
غرفه استان هرمزگان در نمایشگاه زنان و بیداری اسلامی
  
گزارش تصویری دیدار زنان‌اندیشمند ۸۵کشور بارهبری
  
گزارش تصویری/جشن میلاد امام زمان در بندر عباس
  
عکس/ زنان نان‌آور فسایی
  
گزارش تصویری / تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام در بندرعباس
  
گزارش تصویری از زنان پلیس اردنی
  
مقایسه چهره زنان در ۳۸ کشور جهان + عکس
  
گزارش تصویری/مسابقات کشوری جام عفاف بانوان ویژه بانوان
  
گزارش تصویری/زنان کارگاه آجرپزی
  
گزارش تصویری/بانوان فوتسالیست در مسابقات آسیایی


                                                  
  
                             
                             
                             
شرح خبر
لینکهای مفید
چند رسانه ای
دیگر خبرها
نظر سنجی
شما به عنوان دختر یا پسر کدام گزینه را برای یک زن بهتر میدانید؟